Loading...
Apply now »
Date Published:  22-Oct-2021
Application Deadline:  15.10.2022
Location:  Valhall

Digital Technician

Aker BP har en klar ambisjon - bli det ledende uavhengige offshore lete- og produksjonsselskapet. Vi utfordrer standard praksis i olje- og gassindustrien. Vi er nå på jakt etter folk som ønsker å delta i arbeidet med å endre bransjen og fremme nødvendige endringer.
 

 

Arbeidsoppgaver

 • Daglig ettersyn og oppfølging av aktiviteter på kontroll- og sikkerhetssystemet.
 • Utføre preventivt og korrektivt vedlikehold på kontroll- og sikkerhetssystemet.
 • Følge opp pågående turpakke
 • Koordinere og planlegge arbeid på kontroll- og sikkerhetssystemet mot andre pågående aktiviteter offshore.
 • Sørge for at modifikasjoner på kontroll- og sikkerhetssystemet blir utført og testet i hht til AkerBP krav.
 • Sørge for at modifikasjoner på 3rd partsutstyr blir utført og testet i hht til AkerBP krav.
 • Sørge for at sikkerhetskritisk master-dokumentasjon (C&E og BLD) i kontrollrom er oppdatert.
 • Assistere andre disipliner offshore (elektro, instrument, metering, drift) under feilsøking
 • Assistere og gi tilgang for arbeid som skal foregå via fjerntilkobling fra land samt sørge for at arbeid blir utført i hht til AkerBP’s krav til Digital Security
 • Rapportere eventuelle feil og mangler til fagansvarlig på land.
 • Delta på FAT for større modifikasjoner på kontroll- og sikkerhetssystemet

 

 

Kvalifikasjoner

Minimum 5 års erfaring fra tilsvarende stilling

Fagbrev automatiker/elektriker eller høyere teknisk utdannelse vil bli vektlagt.

God kjennskap til følgende systemer:

 • ABB 400/800 Controll system
 • Compressor Controls System/Antisurge system (CCC)
 • Bentley Nevada vibration system
 • Network and server
   

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å håndtere høyt arbeidslast i perioder.
 • Høy fokus på helse, miljø, sikkerhet og teknisk integritet.
 • Uavhengig, selvdreven og initiativrik
 • Gode samarbeidsevner, lagbygger
 • Entusiastisk
 • Aksjon / leveringsorientert
 • Positiv holdning
 • Flink til å kommunisere, proaktivt søke støtte/hjelp fra andre og utveksle erfaring med resten organisasjonen
 • Generelt gode IT kunnskaper
 • Ha en god prosessforståelse
 • Gode formuleringsevner, både skriftlig og muntlig

 

 


Aker BP er et lete- og produksjonsselskap på norsk kontinentalsokkel. Vi er et av de største uavhengige oljeselskapene i Europa, og vi har store ambisjoner. Selskapet søker nye muligheter for vekst og verdiskaping gjennom både letevirksomhet og fusjonerings- og oppkjøpsaktiviteter.

Apply now »